Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành công ty sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, sữa chất lượng cao, hiệu quả và đối tác tin cậy hàng đầu.

Đến năm 2020 là doanh nghiệp dược hàng dầu Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường.

Cổ phần hóa thành công, đảm bảo phát triển bền vững.

Củng cố hoạt động phân phối Dược phẩm với quy mô quốc gia.

Phát huy hiệu quả các chi nhánh và hệ thống kho thuốc mới mở.

Scroll to top