Năng lực nhân sự - phuongdongpharma.com

Năng lực nhân sự

Tổng nhân sự là: 296 người
Hội đồng thành viên: 06 người
Ban giám đốc: 05 người
Quản lý cấp phòng ban: 12 người
Quản lý cấp tổ: 15 người
Nhân viên, công nhân: 263 người
Cơ cấu nhân sự phân theo trình độ, kinh nghiệm:
Nhân sự có trình độ đại học, trên đại học: 52 người trong đó có kinh nghiệm quản lý chung, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng từ 10 – 20 năm chiếm 19%
Nhân sự có trình độ cao đẳng: 32
Nhân sự có trình độ trung cấp, nghề, khác: 212 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top